Mukeli

Lastensuojelu- ja perhetyön osaamista

Palvelut

Vanhempien ja muiden aikuisten huolenpito ja välittäminen lapsesta on lapselle ja hänen hyvinvoinnilleen elinehto. Perheille voi toisinaan tulla tilanteita, jolloin vastoinkäymisiä tulee paljon, mikä saattaa vaikuttaa perheen omaa toimintakykyä heikentävästi. Usein perheitä kohtaavat vaikeudet heijastuvat myös lapsiin. Tällöin ulkopuolinen apu voi olla perheelle tarpeen. Mahdollisimman varhainen ja toimiva tuki lapsen ja perheen kotona tai lähiympäristössä on myönteinen vaihtoehto kaikille osapuolille.

MUKELI -palvelut pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin tarjoamalla:

Asiakkaiden omat voimavarat ja niiden tukeminen ovat keskeisessä roolissa – olipa asiakas sitten lapsi tai aikuinen.

Suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus on lähtökohta kaikessa asiakastyössä.

Palvelut ovat helposti liikuteltavissa eri paikkakunnille. Monet työmenetelmät soveltuvat toteutettaviksi perheiden kotona, samoin kodin ulkopuolinen arkielämän tuki perheille/perheenjäsenille, esimerkiksi harrastustoiminta, asioinnin opettelu jne.

© 2023 MUKELI-palvelut
y-tunnus: 2315652-6